TECHNICZNA I EKONOMICZNA KONTROLA EKSPLOATACJI

W tym pakiecie wykonujemy:

 • Pakiet obliczeniowy techniczno-ekonomicznej kontroli eksploatacji

 • Szkolenia personelu:
  – bezpośrednich służb eksploatacyjnych
  – inżynierów kierownictwa i nadzoru

 • Aktualizacje instrukcji eksploatacji

 • Doradztwo techniczne

 • Opracowania zgodne z potrzebami KLIENTA


OPTYMALIZACJA PROCESÓW SPALANIA

Optymalizacja pracy urządzeń energetycznych (kotłów parowych i wodnych, turbin parowych, urządzeń pomocniczych itp.) uwzględniająca uwarunkowania techniczne Zleceniodawcy

 • optymalizacja procesów cieplno-przepływowych zachodzących w kotłach energetycznych,

 • regulację i optymalizację procesu spalania w kotłach energetycznych dla podniesienia sprawności oraz obniżenia emisji gazów szkodliwych (NOx, CO),