Oferujemy kompleksowe prace rozruchowe

modernizowanych i nowobudowanych bloków energetycznych, urządzeń i instalacji energetycznych i przemysłowych.

  • Opracowanie projektu rozruchu.

  • Przeprowadzenie rozruchu technologicznego.

  • Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

  • Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i obiektowego dla obsługi.


W ramach usług chemii energetycznej wykonujemy

  • Chemiczne czyszczenie i przedmuchiwanie powierzchni kotłowych i rurociągów parowych oraz układów olejowych kotłów, urządzeń i instalacji.

  • Trawienie chemiczne i pasywacja.

  • Pomontażowe czyszczenie z osadów eksploatacyjnych.

  • Opracowanie technologii i projektu instalacji pomocniczej.