DORADZTWO I NADZORY TECHNICZNE PROCESU INWESTYCYJNEGO

Oferujemy usługi w zakresie doradztwa technicznego w branży energetycznej na wszelkich poziomach:

  • Usługi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej – zwłaszcza w części technicznej,

  • Analiza ofert i rekomendacja wyboru wykonawcy

  • Prace związane z uruchomieniem urządzeń energetycznych, zajmujemy się prowadzeniem kontraktów „pod klucz” – jako Inżynier Kontraktu, Inspektor nadzoru branżowego.

  • Szeroko pojęte doradztwo przy współpracy i wsparciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów – naszych pracowników oraz pracowników naukowych politechnik i instytutów badawczych,

Wykonujemy także:

  • analizy i opracowania w zakresie ekonomicznych aspektów energetyki,

  • działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej (audyty energetyczne w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach przemysłowych).