ANALIZY MODERNIZACYJNE

Wykonujemy analizy i opracowujemy wnioski będące podstawą do wytyczenia zakresów i specyfikacji dla modernizacji urządzeń:

 • Turbiny parowe,

 • Kotły,

 • Młyny węglowe i wentylatory,

 • Wymienniki ciepła,


MODERNIZACJE POMPOWNI WODY CHŁODZĄCEJ

Działania przed modernizacyjne:

  • Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu – od pompy do kondensatora

  • Dokonanie niezbędnych pomiarów

  • Dokonanie analizy techniczno-ekonomicznej

  • Przeprowadzenie audytu energetycznego (w przypadku chęci pozyskania białych certyfikatów)

  • Możliwość pozyskania funduszy celowych dla przeprowadzenia modernizacji – retrofitu

Prace po zaakceptowaniu modernizacji:

 • Wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych w zakresie:

 • Mechaniczno-budowlanym

 • Elektrycznym

 • AKPiA

 • Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych

 • Wykonanie modernizacji zgodnie z projektem

 • Rozruch instalacji, testy i pomiary pomodernizacyjne